Přihlásit se

Osoba: Nicole Gajánová, JK Sant Aventin (MG0226), G, A1898

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec
JK Sant Aventin - jezdec

Drezura