Přihlásit se

Osoba: Isabella Kellnerová, None (), , A3010

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
OLTEX, s.r.o. - korespondent, statutární zástupce

Drezura