Přihlásit se

Osoba: Dominika Moudrá, Stáj Moudrý (MB0115), B, B2503

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
C
Bronzový výkonnostní odznak - všestrannost
Role v JIS
Jezdec, Sportovní zástupce
Stáj Moudrý - jezdec, sportovní zástupce

Skoky