Přihlásit se

Osoba: Tereza Hrabáčová, Equiteam Lomec (MC0276), C, C1586

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty