Přihlásit se

Osoba: Eva Šimáčková, JO TJ Agro Cheb - Nebanice (MK0003), K, D0011

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Specialista
Rozhodčí - Drezura, Specialista, KMK
Rozhodčí - Drezura, Specialista, Para
Rozhodčí - Drezura, Specialista, Rozhodování úloh TT
Rozhodčí - Skoky, Národní
Rozhodčí - Spřežení, Národní
Rozhodčí - Všestrannost, Národní
Stavitel - Skoky, Stavitel parkurů III. třídy
Stavitel - Spřežení, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Stavitel - Všestrannost, Stavitel parkurů a tratí III. třídy
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
Steward - Spřežení, Národní
Steward - Všestrannost, Národní
Stylový komisař - Skoky
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Garant - Závěrečné zkoušky rozhodčích - 4/4
Čestný odznak ČJF
Role v JIS
Korespondent, Komisař, Zpracovatel výsledků
JO TJ Agro Cheb - Nebanice - korespondent, statutární zástupce, zpracovatel výsledků
Oblíbené závody (90)

Koně

Subjekty