Přihlásit se

Osoba: Roman Krejčík, Pegas Děpoltovice (MK0001), K, D0019

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Základní
Rozhodčí - Skoky, Národní
Rozhodčí - Spřežení, Základní
Rozhodčí - Všestrannost, Základní
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
Steward - Spřežení, Národní
Steward - Všestrannost, Národní
Garant - ZZVJ - 1/1
Role v JIS
Korespondent, Zpracovatel výsledků, Sportovní zástupce
JS Čapková - zpracovatel výsledků
Pegas Děpoltovice - zpracovatel výsledků, korespondent, sportovní zástupce

Koně

Subjekty