Přihlásit se

Osoba: Zdeňka Štruncová, Ing.Petr Dajbych (MD0128), D, D0275

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Národní
Rozhodčí - Skoky, Specialista
Steward - Drezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
Steward - Spřežení, Národní
Steward - Všestrannost, Národní
Stylový komisař - Skoky
Vzdělávání - Komisař ZZVJ, ZZVJ všeobecná/pony
Role v JIS
Komisař

Koně

Subjekty