Přihlásit se

Osoba: Eliška Čmolíková, Český jezdecký klub z.s. (MK0019), K, D0778

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Drezura, Specialista
Rozhodčí - Drezura, Specialista, KMK
Rozhodčí - Drezura, Specialista, Para
Rozhodčí - Drezura, Specialista, Rozhodování úloh TT
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Drezura, Národní
Steward - Paradrezura, Národní
Steward - Skoky, Národní
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura

Koně

Subjekty