Přihlásit se

Osoba: Klára Vítovcová, Leona Vítovcová (MD0169), D, D1412

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Všestrannost