Přihlásit se

Osoba: Jana Havlíčková, Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn (MD0126), D, D1768

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec, Sportovní zástupce
Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn - jezdec, sportovní zástupce

Koně

Subjekty