Přihlásit se

Osoba: Michaela Rodová, Sportovní stáj Kentaur (MG0182), G, D1827

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty