Přihlásit se

Osoba: Veronika Hálová, None (), , D1857

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty