Přihlásit se

Osoba: Jakub Smrčka, Sportovní stáj Smrčka, z.s. (ME0010), E, E1174

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Trenér - Drezura, Trenér II. třídy-specialista
Trenér - Trenér II. třídy-všeobecný
Garant - Závěrečné zkoušky instruktorů - 2/3
Garant - Závěrečné zkoušky Trenér II. - 1/1
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Korespondent
Sportovní stáj Smrčka, z.s. - korespondent
Oblíbené závody (36)

Skoky