Přihlásit se

Osoba: Jana Stebelská, Jezdecký klub Mariánské Lázně z.s. (MK0063), K, E1181

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Steward - Skoky, Národní
Garant - ZZVJ - 2/2
S
Stříbrný výkonnostní odznak - skoky

Drezura