Přihlásit se

Osoba: Radka Maturová, Jezdecký klub Obora Poděbrady (MB0411), B, F1853

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Skoky