Přihlásit se

Osoba: Eliška Šteflová, Jezdecký klub Panská lícha z.s. (MG0061), G, G3894

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecký klub Panská lícha z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Všestrannost