Přihlásit se

Osoba: Kamila Podhradská, I.Vidrmanová Kopová (MH0265), H, H2804

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Korespondent
I.Vidrmanová Kopová - korespondent

Skoky