Přihlásit se

Osoba: Tereza Látalová, stáj ,,Martin", z.s. (MH0137), H, H4528

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
stáj ,,Martin", z.s. - jezdec

Koně

Subjekty