Přihlásit se

Osoba: Šárka Vojtová, Jezdecké středisko ARS (MC0143), C, J06SW

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty