Přihlásit se

Osoba: Lucie Štěrbová, JS Fiala, z.s. (MB0012), B, J078G

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty