Přihlásit se

Osoba: Dita Brabcová, ArtDressage Stable, z.s. (MR0067), R, J0ICA

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Drezura