Přihlásit se

Osoba: Kateřina Havlíková, JS Vrchovany-Obrok,z.s. (ME0018), E, J0L7R

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty