Přihlásit se

Osoba: Barbora Drgová, None (), , J0LDX

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Drezura