Přihlásit se

Osoba: Barbora Drgová, Ranch Lucky Valley, z.s. (ML0043), L, J0LDX

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Ranch Lucky Valley, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty