Přihlásit se

Osoba: Helena Radochlibová, VOŠ a SZeŠ Benešov (MB0351), B, J0LNR

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty