Přihlásit se

Osoba: Dagmar Smíšková, None (), , J0R44

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty