Přihlásit se

Osoba: Victoria Ella Hofbauerová, Jezdecká stáj Neumann z.s. (MA0308), A, J0R4U

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Jezdecká stáj Neumann z.s. - jezdec
Oblíbené závody (1)

Drezura