Přihlásit se

Osoba: Anna Jakubcová, JK Presto (MG0270), G, J0R5S

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Presto - jezdec
Oblíbené závody (9)

Drezura