Přihlásit se

Osoba: Renata Pešová, None (), , J0SW5

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Tato osoba nemá žádné aktivní funkce.
Role v JIS
Jezdec

Koně

Subjekty