Přihlásit se

Osoba: Kateřina Balláková, Jezdecký klub Bargo, z.s. (MC0279), C, J0VFU

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty