Přihlásit se

Osoba: Štěpánka Mašková, Ing.Petr Dajbych (MD0128), D, J0VR3

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Pony, Všeobecná
Sportovní odznak pony
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Skoky