Přihlásit se

Osoba: Lucie Frantálová, Ing. Lucie Frantálová (MB0509), B, J0W7T

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Korespondent
Ing. Lucie Frantálová - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty