Přihlásit se

Osoba: Veronika Ondrášková, Little Gun z.s. (MB0535), B, J0WA4

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Drezura