Přihlásit se

Osoba: Natálie Frantová, Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii (MB0437), B, J0WA7

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty