Přihlásit se

Osoba: Daniela Vorlová, JK Cento Bruzovice (MH0017), H, J0ZHP

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura
Role v JIS
Jezdec
JK Cento Bruzovice - jezdec

Koně

Subjekty