Přihlásit se

Osoba: Michal Feďjuk, Stáj Židovice (ME0147), E, J111O

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty