Přihlásit se

Osoba: Milan Vrba, Ranch Líšná, z.s. (MD0219), D, J1186

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Nemá ZZVJ
Profilová fotka
Profilová fotka osoby
Role v JIS
Jezdec
Ranch Líšná, z.s. - jezdec

Koně

Subjekty