Přihlásit se

Osoba: Eliška Tesařová, Stáj Time Out (MG0153), G, L0446

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Jezdec
Stáj Time Out - jezdec
Oblíbené závody (19)

Koně

Subjekty