Přihlásit se

Osoba: Radka Frťalová, None (), , Z99DF

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.

Koně

Subjekty