Přihlásit se

Všestrannost
Všestrannost Těšánky - Zlatá podkova
Oblastní mistrovství (CCN-OM) / 180505L2
05.05.2018 - 06.05.2018
L / Těšánky - Areál Gruntu Galatík
Výsledky
Všestrannost
Pořadatelé:
ML0029 - Jezdecká stáj Galatík Těšánky
Funkcionáři:
Všestrannost
Rozhodčí
HR
F0484
Markéta Kvapilová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
H0060
Anna Krobotová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1855
Veronika Müllerová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
C0466
Hana Chmelová
POZOR: Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.