Přihlásit se

​​Pravidla výkonnostních žebříčků - pony


Seznam:


Spočítané tebříčky naleznete v JIS:


I. Společná ustanovení pro žebříčky pony


Výpočty žebříčků a zdroje dat pro výpočet

 1. Všechny žebříčky se zpracovávají výhradně v systému JIS bez jakéhokoli lidského zásahu či výpočtu a jejich nastavení podléhá schválení VV ČJF
 2. Národní závody pořádané ČJF - výpočty jsou prováděny na základě strojově zpracovatelných výsledků dodaných od pořadatelů závodů a jejich schválení do kariér. Pokud výsledky z některých závodů chybí, buď je pořadatel nezaslal, nebo v nich byla chyba a čeká se na opravu. Zasílání výsledků se řídí Všeobecnými pravidly, přílohou SV5. 
 3. Mezinárodní závody FEI - zápis výsledků mezinárodních závodů (CSI, CDI...) je prováděn automaticky na sekretariátu ČJF na základě jmenných přihlášek, které na FEI odesílá sekretariát. 
 4. Národní závody v zahraniční - vzhledem k tomu, že na CSN/CDN v zahraničí se jezdci hlásí sami a své starty nikam na ČJF nehlásí a neexistuje žádný registr výsledků pro Evropské CN, není možné aby byly národní závody do kariér zapisovány automaticky. O zápis výsledků z těchto závodů musí jezdec požádat zaměstnance sekretariátu ČJF, svou účast a výsledek doložit oficiální výsledkovou listinou z těchto závodů a to do 30 dnů od ukončení závodů.
  Žádosti zaslané po tomto termínu mohou být odmítnuty a výsledky nebudou zapsány. 
  Žádosti o zápis výsledků zasílejte na adresu jana.zetkova@cjf.cz. 
  POZOR: Kvůli pozdnímu spuštění žebříčků v JIS je pro zápis výsledků uskutečněných před 15.10.2017 stanoven datum 1.12.2017
 5. Každý jezdec / zástupce jezdce může průběžně sledovat zápis výsledků ve veřejných kariérách jezdců a koní. V případě zjištění chyby je možné výsledky reklamovat na IT supportu ČJF, na adrese it@cjf.cz.
  POZOR: Pro národní závody pořádané pod ČJF - nezapsané výsledky nereklamujte dříve, než 30 dnů po ukončení (buď výsledky pořadatel nedodal, nebo v nich je chyba). Nezaslané výsledky aktivně sledujeme a pořadateli komunikujeme.
  Pro výsledky z národních závodů v zahraničí nebo mezinárodních závodů nereklamujte dříve, než 60 dnů od požádání o zapsání výsledků v zahraničí. Termíny pro reklamaci neplatí pro závody odjeté těsně před uzávěrkou žebříčku. Kompletnost zápisů zkontrolujte do 10.1.
 6. Žebříček pony se počítá v disciplínách Skoky (CSN, CSI), Drezura (CDN, CDI) pro každou disciplínu samostatně. V žebříčku se vyhodnocuje jak pořadí jezdců, tak pořadí koní.
 7. Přepočet výsledků je prováděn každou noc. Výsledky zaslané a schválené v JIS tedy ovlivní žebříček následující den.
 8. Do žebříčku jsou započteny všechny výsledky soutěží, které jsou dokončené v běžném kalendářním roce, tedy od 1.1. do 31.12.
 9. Žebříček se finálně uzavírá 20.1. následujícího roku - po tomto datu bude žebříček již nezměnitelný a je konečný.

Pravidla pro zařazení do pony žebříčku a zápočet bodů

 1. Do žebříčku je automaticky zařazena každá dvojice, která řádně dokončí alespoň 5 (započitatelných) soutěží na oficiálních národních nebo mezinárodních závodech.
 2. Výpočet je proveden pro každou dvojici Sportovec / Kůň samostatně.
 3. Do žebříčku se započte pouze výsledek jezdce s nejlepším koněm (pro žebříček koní pak všechny výsledky koně, pro subjekt bráno dle jezdců).
 4. Celkové pořadí dvojice je určeno aritmetickým průměrem všech započtených výsledků.


Tabulka č. 1: Koeficienty kategorie závodů
Domácí CDN / CSNNPM, ČDP, ČSP, Šampionát ČJFZahraniční CSNMČRCSI / CDICSIO/CDIO, CI-WME / MSOH
11,11,11,21,251,31,54
II. Žebříček pro skokové soutěže

 1. Do žebříčků se započítávají pouze soutěže "klasické" (hodnocené dle čl. 238, 273, 276, 298.1.3, 298.2.4, 299.2, 299.3), soutěže na limitovaný čas (hodnocené dle čl. 298.2.1) a soutěže stylové (hodnocené dle čl. 298.1.1, 298.1.2). Nezapočítávají se tedy např. postupné obtížnosti a dvoufázové skákání. Do žebříčku se také nezapočítávají soutěže, u kterých není možné jednoznačně stanovit obtížnost.
 2. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 5 dvojic ze 3 subjektů - vyjma – CSIP, CSIOP, ME, MS
 3. Do žebříčku není započítáván výsledek získaný v soutěžích velkých koní.
  Soutěže velkých koní sice odpovídají výškou, nikoli však technickou obtížností!!
 4. U národních soutěží CSN
  - základní body za soutěž se připisují dle matematického vzorce založeného na pořadí a počtu dokončivších dvojic v soutěži (viz orientační tabulka č.2):
                    (((( 1,03 ^ (100-((100 / POČET_DOKONČIVŠÍCH)*(UMÍSTĚNÍ - 0,5 )))) * 10 ) - 20 ))
                    + (POČET_DOKONČIVŠÍCH - UMÍSTĚNÍ) x ((100-((100 / POČET_DOKONČIVŠÍCH)*(UMÍSTĚNÍ - 1)) + 5) / 100) + 5

  - získané body se násobí koeficientem dle tabulky č. 3 "Koeficient obtížnosti domácích CSN" (stylové soutěže mají koeficient jako vyšší obtížnost)
  - získané body se násobí koeficientem dle tabulky č. 1 "Koeficienty kategorie závodů"
 5. U soutěží v zahraniční a mezinárodní závody (CSN, CSI, CSIO) 
  - je dvojice hodnocena od výšky překážek 90cm pro A pony a 100cm pro B pony
  - body se přidělují dle tabulky č. 4 "Hodnocení CSI, CSIO a zahraničních CSN"
  - body se násobí koeficientem dle tabulky č. 1 "Koeficienty kategorie závodů"
  - u zahraničních závodů nelze do žebříčků započítávat stylové soutěže, ze zemí, kde se styl hodnotí jiným způsobem než v ČR (např. Polsko)
 6. Do žebříčku se započítává nejlepších 25 dosažených výsledků. Pokud dvojice nemá společně 25 odjetých soutěží, započítávají se všechny odjeté soutěže, včetně nedokončených - hodnocených za 0 bodů. Po odjetí 25 soutěží se začínají škrtat nedokončené a nejhůře bodově hodnocené.
 7. Výsledná hodnota dvojice = Součet započitatelných bodů za soutěže (viz pravidle výše) / počet započtených soutěží (max. 25)

Tabulka č. 2: Hodnocení domácích CSN

UmístěníPočet startujících
2524232221201918171615141312111098765
1191,4189,9188,3186,7185,1183,4181,7179,9178,0176,0173,9171,6169,1166,5163,5160,2156,5152,1146,9140,5132,2
2169,2167,0164,6162,2159,7157,0154,1151,1147,9144,5140,8136,8132,4127,5122,1116,0109,0101,091,580,366,7
3149,3146,6143,6140,6137,4134,0130,4126,6122,5118,1113,4108,3102,896,890,182,774,565,354,943,230,1
4131,6128,4125,0121,5117,8114,0109,9105,5100,996,090,885,179,172,665,557,849,540,430,720,49,7
5115,7112,2108,6104,7100,896,692,287,682,777,572,066,260,053,546,539,131,323,114,76,35,0
6101,597,893,990,085,881,576,972,267,261,956,550,744,738,431,825,018,011,05,05,0X
788,784,981,076,972,768,363,759,054,048,943,638,132,426,520,514,58,55,05,0XX
877,373,469,565,461,256,852,347,742,938,032,927,722,517,211,96,65,05,0XXX
967,063,259,355,351,146,942,538,033,528,824,119,314,69,85,05,05,0XXXX
1057,954,150,346,342,338,234,029,825,521,216,812,58,25,05,05,0XXXXX
1149,646,042,238,434,630,726,722,718,714,710,86,95,05,05,0XXXXXX
1242,338,735,131,527,824,120,416,713,09,45,05,05,05,0XXXXXXX
1335,732,328,825,421,918,415,011,68,25,05,05,05,0XXXXXXXX
1429,826,523,320,016,813,510,47,25,05,05,05,0XXXXXXXXX
1524,521,418,315,312,39,36,45,05,05,05,0XXXXXXXXXX
1619,816,914,011,28,45,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXX
1715,612,910,27,65,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXXX
1811,99,36,85,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXXXX
198,55,05,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXXXXX
205,05,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXXXXXX
215,05,05,05,05,0XXXXXXXXXXXXXXXX
225,05,05,05,0XXXXXXXXXXXXXXXXX
235,05,05,0XXXXXXXXXXXXXXXXXX
245,05,0XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
255,0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Tabulka č. 3: Koeficienty obtížnosti domácích CSN

ZPZLP / Styl ZPLP / Styl ZLPSP / Styl LPSTP / Styl SPTP / Styl STPTTP / Styl TP
0,40,60,81,5246


Tabulka č. 4: Hodnocení CSI, CSIO a zahraničních CSN
POZOR: Stylové soutěže se do žebříku započítávají pouze ze zemí, kde se styl hodnotí stejným způsobem jako v ČR (např. Polsko nelze započíst)

Výška překážek

0 - 3 trestné body

10 - 8,1 stylová známka

Úspěch
Obsah HTML komponenty uložen

4 - 7 trestných bodů 

8 - 6,1 stylová známka

8 - 11 trestných bodů

6 - 4,1 stylová známka

12 - 15 trestných bodů

X

90 (jen pony A) - LP2201105520
100 - SP2201105520
105 - SP2401206020
110 - STP3001507530
115 - STP3501758540
120 - TP60030015070
125 - TP70035017580
130 - TTP900450225100


III. Žebříček pro drezurní soutěže

 1. Do žebříčku je započítáván pouze výsledek soutěže, kterou dokončí nejméně 3 dvojice ze 2 subjektů - vyjma – CDIP, CDIOP, ME, MS
 2. Do žebříčku je započítáván i výsledek získaný v soutěžích velkých koní.
 3. Soutěže pro mladé koně se do žebříčku nezapočítávají
 4. U zahraničních závodů (CDI, CDIO, CDI-W, CDN) se započítávají výhradně úlohy FEI
 5. Soutěž odjetá pod 50% je za 0 stejně jako soutěž ze které byl jezdec vyloučen a započítává se jako soutěž odjetá, snižuje tedy celkové hodnocení dvojice
 6. U národních soutěží CDN, zahraničních CDN, mezinárodních CDI, CDI-W, CDIO se body přidělují dle stejného algoritmu
  - základní body za soutěž se připisují dle vzorce (a orientační tabulky č.6): 
               Body za výkon = (((1,05 ^ PROCENTA) x 5) - 47,34)
              
  Bonus za umístění = (POČET STARTUJÍCÍCH - UMÍSTĚNÍ x 1,3) x ((PROCENTA + 5) / 100)
              
  Základní body = Body za výkon + Bonus za umístění
  - základní body se násobí koeficientem dle tabulky č. 5 "Koeficient obtížnosti pro drezurní soutěže"
  - body se ještě násobí koeficientem dle tabulky č. 1 "Koeficienty kategorie závodů"
 7. Výsledná hodnota dvojice = Součet započitatelných bodů za soutěže (viz pravidle výše) / počet započtených soutěží

Tabulka č. 5: Koeficienty obtížnosti pro drezurní soutěže (koeficienty shodné pro pony i velké koně)

Body / Obtížnost 
0,20,40,50,711,11,21,31,41,51,61,922,12,3

Z
Z0Z1, P1,P2,P3Z2, Z3, P4,P5Z4, DU-ADU-B, P6,P7L

L0L1, L2L3, L8L4, vLL7DDDJ, P8 L5, L6, PÚ, FEIvPFEI PDFEI PJ

Body / Obtížnost
33,13,23,43,65,866,36,4811,8121315161921,7

S0, S1S2JU, vJJDJJST

ST1YU, vYSGYJT

T1, vIMIM1

TTIM-AIM-BIM2vGP,U25GPGPSTabulka č. 6: Orientační tabulka nápočtu bodů za získaná % a umístění při 15ti soutěžících v soutěži

Výsledek
v %
Body za výkonUmístění startujícího
123456789101112131415
5010,0017,5316,8216,1015,3914,6713,9613,2412,5311,8111,1010,3810,0010,0010,0010,00
5112,8620,5419,8119,0818,3517,6216,9016,1715,4414,7113,9813,2612,8612,8612,8612,86
5215,8723,6822,9422,2021,4620,7219,9819,2418,5017,7617,0116,2715,8715,8715,8715,87
5319,0326,9826,2325,4724,7223,9623,2122,4621,7020,9520,1919,4419,0319,0319,0319,03
5422,3530,4429,6728,9028,1427,3726,6025,8325,0724,3023,5322,7722,3522,3522,3522,35
5525,8434,0633,2832,5031,7230,9430,1629,3828,6027,8227,0426,2625,8425,8425,8425,84
5629,5037,8537,0636,2735,4834,6833,8933,1032,3031,5130,7229,9229,5029,5029,5029,50
5733,3441,8341,0340,2239,4138,6137,8037,0036,1935,3834,5833,7733,3433,3433,3433,34
5837,3746,0045,1844,3743,5542,7341,9141,0940,2739,4538,6337,8137,3737,3737,3737,37
5941,6150,3849,5448,7147,8847,0546,2245,3844,5543,7242,8942,0641,6141,6141,6141,61
6046,0654,9654,1253,2752,4351,5850,7449,8949,0548,2047,3646,5146,0646,0646,0646,06
6150,7359,7758,9158,0557,1956,3455,4854,6253,7652,9052,0551,1950,7350,7350,7350,73
6255,6364,8163,9463,0762,2061,3260,4559,5858,7157,8456,9756,1055,6355,6355,6355,63
6360,7870,0969,2168,3367,4466,5665,6764,7963,9163,0262,1461,2560,7860,7860,7860,78
6466,1875,6474,7473,8472,9572,0571,1570,2569,3668,4667,5666,6766,1866,1866,1866,18
6571,8681,4580,5479,6378,7277,8176,9075,9975,0874,1773,2672,3571,8671,8671,8671,86
6677,8287,5586,6285,7084,7883,8582,9382,0181,0980,1679,2478,3277,8277,8277,8277,82
6784,0893,9493,0192,0791,1390,2089,2688,3387,3986,4585,5284,5884,0884,0884,0884,08
6890,65100,6599,7098,7597,8096,8595,9094,9694,0193,0692,1191,1690,6590,6590,6590,65
6997,55107,69106,72105,76104,80103,84102,88101,91100,9599,9999,0398,0797,5597,5597,5597,55
70104,79115,07114,09113,12112,14111,17110,19109,22108,24107,27106,29105,32104,79104,79104,79104,79
71112,40122,81121,82120,83119,85118,86117,87116,88115,89114,91113,92112,93112,40112,40112,40112,40
72120,39130,93129,93128,93127,93126,93125,93124,93123,93122,93121,93120,92120,39120,39120,39120,39
73128,77139,46138,44137,43136,42135,40134,39133,37132,36131,35130,33129,32128,77128,77128,77128,77
74137,58148,40147,37146,35145,32144,29143,27142,24141,21140,18139,16138,13137,58137,58137,58137,58
75146,82157,78156,74155,70154,66153,62152,58151,54150,50149,46148,42147,38146,82146,82146,82146,82
76156,53167,63166,58165,52164,47163,42162,36161,31160,26159,20158,15157,10156,53156,53156,53156,53
77166,73177,96176,89175,83174,76173,70172,63171,56170,50169,43168,37167,30166,73166,73166,73166,73
78177,43188,80187,72186,64185,56184,48183,40182,33181,25180,17179,09178,01177,43177,43177,43177,43
79188,67200,17199,08197,99196,90195,81194,71193,62192,53191,44190,35189,25188,67188,67188,67188,67
80200,47212,11211,01209,90208,80207,69206,59205,48204,38203,27202,17201,06200,47200,47200,47200,47