Přihlásit se

Osoba: Lenka Šestáková, JK Harfa (MB0241), B, A0930

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 18/21
Role v JIS
Korespondent
JK Harfa - korespondent, statutární zástupce

Koně

Subjekty