Přihlásit se

Podmínky platnosti licencí a startů v hobby

Štítky koní s QR kódem a profilová fotka jsou povinné!

POZOR - dle Registračního a přestupního řádu je:

  • platnost jezdecké / funkcionářské licence a účast na hobby závodech podmíněna nahráním profilové fotografie na kartě osoby v JIS
  • platnost licence koně a účast koně na hobby závodech podmíněna vylepením štítku s QR kódem z JIS

Bez výše uvedených náležitostí Vás nemusí pořadatel nechat projít prezentací na závodech!! Před výjezdem na závody si zkontrolujte, že máte štítky správně vylepené v průkazu koně a fotky u svého profilu.

Nápovědu jak vytisknout štítky koní naleznete v menu JIS:
Nápověda / Koně - registrace, licence, hobby
Závody v sezóně 2017 - vše dostupné na jednom místě

Sportovní kalendář, přihlášky, startky, výsledovky

Kompletní sportovní kalendář závodů ČJF včetně schválených rozpisů a možnosti se na závody přihlásit naleznete v JISu. Na témže místě jsou i veřejně dostupné seznamy startujících a pokud pořadatel vloží, tak i předběžné startovní listiny a výsledkové listiny. Vše na jedné adrese: http://www.jezdectvi.org/zavody

Nápověda k přihlašovacímu systému pro jezdce i pořadatele závodů:

  1. Obecné informace - práva na přihlašování
  2. Přihlášení na závody
  3. Přehled a úprava přihlášek, zrušení přihlášky
  4. Nastavení závodu k přihlašování - pořadatel závodů
  5. Startovní a výsledkové listiny - návštěvník JISu
  6. Vložení startovních a výsledkových listin - pořadatel závodů / zpracovatel výsledků
Přístupy do JIS

Přihlašovací údaje do JISu

POZOR - o přístupy do JIS musíte požádat zástupce subjektu, pod kterým jste registrováni do ČJF.
Nikdo jiný Vám je nemá oprávnění zaslat ani Vám nepřijdou automaticky po uhrazení licence či členství. Je zbytečné se na to dotazovat IT podpory, sekretariátu i oblastních sekretářů. O tom, zda přístupy do JIS dostanete či nedostanete rozhodne zástupce subjektu pod kterým jste registrováni, některé subjekty nechtějí, aby se jejich členové hlásili na závody sami.

Nápovědu jak práva osobám přidělt naleznete v menu:
Nápověda / Uživatelská práva a role v JIS

Přístupy do starého systému

Migrace účtů ze starého přihlašovacího systému

Pokud jste měli přístup do starého přihlašovacího systému a zatím nemáte přístupy do JIS jako jezdci, můžete své uživatelské účty zmigrovat na adrese původního přihlašovacího systému: http://prihlasky.cjf.cz

Nápověda krok-za-krokem jak zmigrovat svůj účet ze starého přihlašovacího systému:
Migrace účtu ze starého systému