Přihlásit se

Osoba: Sandra Resselová, None (), , A1255

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Rozhodčí - Skoky, Základní
Garant - ZZVJ - 3/3
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezura
Role v JIS
Korespondent
RS Equiteam - Sandra Resselová - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (2)

Koně

Subjekty