Přihlásit se

Osoba: Markéta Lipinská, None (), , A2053

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Drezura, Pony
D
Bronzový výkonnostní odznak - drezuraSportovní odznak pony
Role v JIS
Jezdec
Oblíbené závody (8)

Koně

Subjekty