Přihlásit se

Osoba: Milada Koutecká, Jezdecký klub Club F, z.s. (MB0207), B, B0039

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Role v JIS

Tato osoba nemá žádné role.
Jezdecký klub Club F, z.s. - statutární zástupce

Koně

Subjekty