Přihlásit se

Osoba: Simona Hadová, Spolek Stáj Krčmářová (MB0294), B, B1835

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
S
Bronzový výkonnostní odznak - skoky
Role v JIS
Tato osoba nemá žádné role.
Spolek Stáj Krčmářová - statutární zástupce

Koně

Subjekty