Přihlásit se

Osoba: Radka Tenkrátová, Stáj Sportpinto Želkovice z.s. (MB0495), B, B2391

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Jezdec - Všeobecná
Oblíbené závody (8)

Koně

Subjekty