Přihlásit se

Osoba: Jana Špálová, Jana Špálová (ME0256), E, B2945

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná
Garant - ZZVJ - 11/11
Role v JIS
Korespondent
Enjoy HORSE Podřipsko s.r.o. - statutární zástupce, korespondent
Jana Špálová - korespondent, statutární zástupce
Oblíbené závody (18)

Koně

Subjekty