Přihlásit se

Osoba: Marie Bandasová, JK Záhořany (MB0344), B, B2950

Detail jezdce
Dosažené vzdělání ČJF (Funkce)
Instruktor - Instruktor-všeobecný
Jezdec - Všeobecná

Koně

Subjekty